Bilprofilering

Med bildekor utnyttar du ei verdifull kommunikasjonsflate, samtidig som folien vernar lakken mot på steinsprut og riper. Du får rett og slett ein rullande reklameplakat, og få marknadsføringstiltak er så kosteffektive som bilprofilering. I Profilera er me spesialistar på bildekor, og har kvalitetsløysingar for alle typar køyretøy – frå små personbilar til trailerar. Har du allereie designet klart hjelper me deg med å tilpassa det til bilmodellen, produserer folien og monterer for deg.

Treng du hjelp med eit nytt design som effektivt formidlar din bodskap, ordnar me det òg!

Trenger du hjelp?
Me hjelper deg gjerne!

Stord – 919 04 419
Husnes – 404 07 463