Om oss

Profilera er ei vidareføring, utviding og styrking av profileringsbyrået Metro Reklame, med over 25 års fartstid i Sunnhordlandsregionen. Selskapet har no oppretta ei Stord-avdeling med tre erfarne nye medarbeidarar, i tillegg til lokasjonen på Husnes i Kvinnherad. Dette gir oss kapasitet, kompetanse og konkurransekraft til å ta på oss store og små profileringsoppdrag på vestlandet.

Profilera har brei kompetanse innan skilting av bygg ihht til tekniske forskrifter og Norsk Standard