Alt innan profilering

Profilering frå A til Å i Sunnhordland

Velkomen til Profilera (tidlegare Metro Reklamestudio)! Me har solid kompetanse og rett utstyr for å gjera deg og verksemda di synleg og lett å kjenna att for kundane dine. Hjå oss kan du forvente kostnadseffektive tenester og produkt av høgaste kvalitet – både med omsyn til form, funksjon og materialbruk.

Profilera har avdelingar på Stord og Husnes – Ta gjerne kontakt om du har profileringsplanar, så hjelper vi deg!

Bilprofilering

Med bildekor utnyttar du ei verdifull kommunikasjonsflate, du får rett og slett ein rullande reklameplakat, og få marknadsføringstiltak er så kosteffektive som den.

Skilt og dekor

Skilt og dekor fungerer som smarte reklameflater, utsmykking, og hjelper kundar og tilsette med å finna fram – både inne og ute.

Klede og gåver

Profilerte klede og gåveartiklar er nyttige når du skal styrka bedrifta sitt andlet ut mot kundar og publikum og skapa merksemd rundt merkevara di.

Messe- og eventprodukt

Korleis skil du deg ut i mengda med materiell som kommuniserer kjapt og godt? Me fiksar stand, rollups, segl og alt anna du treng til messer, eventer og butikkverksemd.

Universell utforming

Profilera leverer og monterer skilt og merking ihht til kravene i Tek17 og Norsk standard.

Me kan også bidra med rådgjeving, hjelp til å utarbeide bygg og skiltplan.

Trenger du hjelp?
Me hjelper deg gjerne!

Stord – 919 04 419
Husnes – 404 07 463